TRIZGyrus

Trí tuệ cổ xưa,
tư duy hiện đại
Page Header Background Transparent

Giá trị của huấn luyện nội tâm

Đọc sách và sức khỏe.

Ít khi ta chịu tin rằng, nếp đọc sách có thể cải thiện sức khỏe đáng kể.

“The Journals of Gerontology: Series B” hồi tháng 03/2008 có một nghiên cứu: “Reading daily predicts reduced mortality among men from a cohort of community-dwelling 70-year-olds“, về nếp đọc ở những cụ ông 70 tuổi có liên quan đến sự giảm thiểu các nguy cơ tử vong. Nghiên cứu gợi ý giải thích rằng, lợi điểm chính của đọc sách trong trường hợp này có thể nằm ở chỗ, nếu biết triển khai thuần túy các hoạt động tinh thần vẫn tạo ảnh hưởng tích cực lên sức khỏe thể chất.

Mới đây, “Social Science & Medicine” tháng 09/2016, với bài báo nghiên cứu “A chapter a day: Association of book reading with longevity“, được thực hiện bởi “Yale University School of Public Health, Laboratory of Epidemiology and Public Health”, một lần nữa, khẳng định mối liên hệ giữa nếp đọc sách với tuổi thọ trong tương quan có lợi.

Thật ra, nếu tìm hiểu lịch sử phát triển của lĩnh vực khí công, ta có thể biết điều này sớm hơn. Bên cạnh khí công của y gia– dùng liệu thương, khí công võ gia– dùng chiến đấu, khí công đạo gia– dùng phát huy các mãnh lực tinh thần, còn có khí công của nho gia– chuyên chú việc nuôi dưỡng tâm trí, đức hạnh để có được sự khang kiện về thân thể. Điều này có nghĩa, cái học, cái đọc của người xưa, đã được phát triển đến mức xây dựng được mối liên hệ thân-tâm, mà cho đến nay, chúng ta còn chưa thể tường tận.

Trong các buổi nói chuyện về phương pháp đọc sách, đôi lần điều này được trình bày, nhưng có vẻ khán giả không chịu tin. Chỉ đành biết ngậm ngùi “Thật là đáng tiếc!”.

Mối quan hệ giữa Thiền và chiều dài nhiễm sắc thể

Tạp chí Mindfulness vào hạ tuần tháng 2/2016 có nghiên cứu về tác động của thiền Soto (Soto Zen) lên sức khỏe tuổi tác thông qua điều chỉnh độ dài ở phần tận cùng các nhiễm sắc thể – Telomere.

Telomere ảnh hưởng lên sự bền vững của nhiễm sắc thể được tiên đoán vào đầu những năm 1970 bởi nhà khoa học Nga Alexei Olovnikov. Đến 1977, Elizabeth Blackburn và Joseph Gall xác định được cấu trúc của nó. Và giải Nobel Y Sinh 2009 là công trình của Blackburn, Carol Greider, and Jack Szostak hoàn tất hiểu biết về cơ chế, vai trò bảo vệ nhiễm sắc thể của các Telomere liên hợp với các enzyme Telomerase.

Sự ngắn đi nhanh chóng và bất thường của các Telomere làm phát sinh nhiều bệnh thoái hóa do tuổi tác. Có nghĩa, người ta trở nên già nua ngay khi còn trẻ do chiều dài các Telomere không được duy trì đúng mực.

Cho nên, nghiên cứu “Zen meditation, Length of Telomeres, and the Role of Experiential Avoidance and Compassion” là những bước đầu xác lập cơ sở vật chất của giá trị huấn luyện nội tâm thông qua hoạt động Zen.