fbpx

Kỹ năng đọc sách

04/08/2019

 1. Tâm thế cần có khi vun bồi kỹ năng đọc sách.
 2. Chiến lược và chiến thuật đọc sách.
  • Chiến lược:
   • Các lưu ý đặc biệt về chiến lược.
   • Cách loại bỏ và cách ra quyết định nên đi theo chiến lược nào?
  • Chiến thuật:
   • Phân loại và xác định loại sách cần tập trung.
   • Các chiến thuật đọc sách.
   • Cách phân bổ thời gian đọc sách tương ứng với từng chiến thuật trong tổng thể chiến lược.
 3. Các lưu ý khi thực hành kỹ năng đọc sách.