fbpx

LOGIC của HÀNH ĐỘNG

19/07/2019

Tâm trí luôn không tách rời khỏi hành động. Logic chung của hành động gồm: Logic cung bậc và Logic tiến trình.

Hiểu biết thuộc về logic cung bậc, bao gồm: Ý thức bản năng, cân nhắc xã hội, Thái độ lựa chọn, Ý thức sâu xa.

Hoạch định thuộc về logic tiến trình, bao gồm kế hoạch, thực thi, triển khai.

Sức hiểu biết chính là nguồn trí tuệ của hoạch định.

Nhờ có sự thấu hiểu của logic của hành động mà chúng ta sẽ xây dựng được ý chí bền vững cho bản thân.