fbpx

3 gợi ý đối mặt với quyết định trọng đại

18/05/2020

LÊN MỘT KẾ HOẠCH TIỀM NĂNG

Bất kỳ quyết định có ảnh hưởng lớn nào cũng dẫn đến một kế hoạch cụ thể giúp chúng ta tiến tới mục tiêu đang cam kết. Kế hoạch đó phải có các bước cụ thể mà chúng ta (và những người khác) sẽ thực hiện vào những thời điểm cụ thể để từng bước hoàn thành dự án.

Kế hoạch này cũng phải hình dung những trở ngại chúng ta sẽ gặp. Hình dung trước các trở ngại giúp chúng ta sẵn sàng đối phó với chúng. Nó cũng cho phép chúng ta có cái nhìn thực tế về thời gian thực hiện dự án. Chúng ta không thể cho rằng thế giới sẽ đáp ứng mong muốn của chúng ta, chỉ vì chúng ta đã có một lựa chọn cụ thể.

Tập trung vào kế hoạch hơn là kết quả cũng rất quan trọng, bởi vì nó có thể phản hồi lại chính quá trình ra quyết định. Có những lúc sẽ có được kết quả lý tưởng chúng ta muốn theo đuổi. Tuy nhiên, nếu không thể hình dung ra một con đường để đi đến kết quả đó, chúng ta có thể theo đuổi một kết quả ít lý tưởng hơn, nhưng có nhiều khả năng đạt được hơn. Điều đó không có nghĩa là chúng ta cần phải lùi lại tất cả những giấc mơ của mình, nhưng đừng để sự cầu toàn ngáng trở.

KHÔNG LÀM NGHIÊM TRỌNG HÓA QUYẾT ĐỊNH

Cho dù chúng ta có phát triển kế hoạch tốt đến đâu sau khi đưa ra quyết định, kế hoạch đó sẽ bị thiếu sót khi thực hiện. Thế giới sẽ thay đổi.

Chỉ vì chúng ta đã thực hiện một kế hoạch không có nghĩa là chúng ta phải nhất nhất tuân theo nó. Hãy chắc chắn rằng chúng ta có thể đánh giá hành động của chúng ta đang hoạt động tốt như thế nào. Tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy chúng ta đang tiến tới mục tiêu của mình. Khi cảm thấy rằng chúng ta không thể thành công, hãy sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận.

CHO CHÚNG TA SỰ TỰ TIN

Hãy nhớ rằng quyết định thực tế mà chúng ta đưa ra là sự khởi đầu của một quá trình. Tránh nhìn lại các lựa chọn khác của bạn sau khi đã lựa chọn. Cam kết đầy đủ với con đường chúng ta đã chọn. Không gì làm giảm bớt động lực của chúng ta bằng việc cứ ngoái nhìn những việc đã qua.

Image from Pixabay
Image from Pixabay

(Lược dịch từ bài viết “Facing a big life decision? Stop obsessing and consider this first” đăng trên web site FastCompany. Tựa tiếng Việt do TRIZGyrus Team đặt)

TRIZGyrus TEAM