fbpx

01-06-2020

4 gợi ý khi phải ra quyết định trong tình huống tồi tệ

TẬP TRUNG CHO HIỆN TẠI

Chúng ta càng rèn luyện bản thân chú ý đến thời điểm hiện tại, chúng ta càng có khả năng đưa ra quyết định dựa trên những thông tin đang có trong tay. Nhiều quyết định chúng ta đưa ra dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ. Quá khứ có thể che mờ suy nghĩ của chúng ta và khiến chúng ta đưa ra những giả định không hợp lý. Chỉ vì một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ không có nghĩa là nó sẽ xảy ra lần nữa. Chú ý đến hiện tại cho phép chúng ta tập trung vào những gì quan trọng đối với quyết định mà chúng tôi phải đưa ra và ngăn chặn những nhiễu loạn gây cản trở.

TRÁNH RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN NỖI SỢ

Những quyết định dựa trên nỗi sợ làm chúng ta cạn kiệt năng lượng. Thay vì đó, hãy cố gắng đưa ra quyết định từ một quan điểm tích cực. Thay vì cảm thấy rằng chúng ta phải nhận thêm một nhiệm vụ nếu không họ có thể nghĩ rằng chúng ta không làm việc chăm chỉ, hãy chọn nhận nhiệm vụ vì đó sẽ là cơ hội phát triển. Khi chúng ta nghĩ rằng “tôi phải…”, thì chúng ta sẽ lấy đi sức mạnh của chính mình để đưa ra quyết định.

NGHỈ NGƠI

Căng thẳng làm giảm khả năng xem xét các phương án của chúng ta, giới hạn quyết định của chúng ta và cản trở khả năng đưa ra lựa chọn tốt nhất. Đối với một quyết định lớn, với những rủi ro tiềm ẩn cao, hãy dành cho mình một chút thời gian và không gian để suy nghĩ kỹ. Thậm chí nên chờ đến ngày hôm sau để đưa ra quyết định. Giấc ngủ giúp chúng ta xử lý thông tin và cải thiện khả năng tiếp nhận thông tin mới.

CỐ GẮNG SỬ DỤNG LOGIC

Cố gắng loại bỏ cảm xúc khỏi quyết định của chúng ta. Liệt kê những ưu và nhược điểm. Hãy nhớ xem xét các kịch bản khác nhau, xác định kết quả tốt nhất có thể như thế nào và cũng là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Cuối cùng, hãy tự hỏi quyết định của chúng ta có ý nghĩa như thế nào dựa trên những gì chúng ta biết.

Image from Pixabay
Image from Pixabay

Nguồn: FastCompany

TRIZGyrus TEAM