fbpx

4 gợi ý tổ chức một danh sách công việc hiệu quả

23/05/2020

Từ sự hỗn loạn đến sự lựa chọn

Khi cảm thấy không thể có phút giây nào ngơi nghỉ trong công việc, đó là lúc chúng ta nên nhìn lại cách thức tổ chức công việc của chúng ta. Bất kỳ mong muốn tạo ra sự khác biệt nào cũng bắt đầu từ chỗ nhận ra chúng ta hiện tại như thế nào. Bằng cách nhận rõ chúng ta đang làm gì và tại sao chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ có bức tranh rõ ràng hơn về cái gì cần thiết và cái gì có thể bỏ qua. Lúc này, chúng ta sẽ không còn cảm thấy mất kiểm soát nữa.

Từ phân công công việc đến thỏa thuận

Trong suốt một ngày làm việc, chúng ta không ngừng cập nhật danh sách các nhiệm vụ cần giải quyết. Chúng ta nên ngừng cập nhật danh sách một cách máy móc mà thay vào đó, hãy biết quá trình cập nhật thành quá trình chấp nhận một thỏa thuận. Chúng ta sẽ trở nên tốt hơn khi thực sự nói rằng, “Hiện nay tôi chưa thể làm được kết quả đó ngay, nhưng nếu như thế này sẽ phù hợp để tôi thực hiện công việc đó hơn”.

Từ hiệu suất đến kết quả

Nếu chúng ta thấy mình bị mắc kẹt trong các hành động tiếp theo hoặc các thỏa thuận cần quan tâm, đó là vì chúng ta đang tập trung vào quá trình thay vì kết quả. Nỗi ám ảnh của chúng ta về việc làm mọi thứ tốt hơn và đo lường phân tích hiệu suất thực sự có thể kéo chúng ta khỏi lý do tại sao chúng ta thực hiện công việc này. Điều này làm giảm đi sự phấn chấn khi thực hiện công việc. Mất đi sự phấn chấn sẽ làm giảm năng suất công việc. Khi đó, chúng ta cần kết nối lại với các lý do tại sao chúng ta làm công việc này.

Từ khẩn cấp đến quan trọng

Thay vì tổ chức mỗi ngày của chúng ta bằng cách nhanh chóng xử lý thật nhanh danh sách các công việc phải thực hiện, hãy tập trung vào công việc có ý nghĩa trước tiên. Khi chúng ta lấy lại sự tập trung và bắt đầu xem qua các nhiệm vụ quan trọng, chúng ta sẽ có được sự phục hồi tốt hơn.

Image from Pixabay
Image from Pixabay

(Lược dịch từ bài viết “These four small mind-set shifts will make you more productive” đăng trên web site FastCompany. Tựa tiếng Việt do TRIZGyrus Team đặt)

TRIZGyrus TEAM