fbpx

12-06-2020

5 lý do trì hoãn

  1. DO TÍNH CÁCH

Đối với một số người trong chúng ta, sự chần chừ có thể là một phần của con người họ. Khi nhìn vào tính cách, một số người tự nhiên có tinh thần trách nhiệm cao: Họ là những người quyết định sẽ hoàn thành công việc. Những người khác có tinh thần trách nhiệm thấp hơn thì ngược lại, họ thậm chí còn không thể có được danh sách các việc cần làm của họ.

Chúng ta có thể thúc đẩy bản thân bằng cách sử dụng các mục tiêu và thời hạn. Nếu chúng ta đặt thời hạn hoặc mục tiêu, chúng ta có nhiều khả năng hoàn thành được nhiệm vụ.

  1. NHIỆM VỤ KHÔNG THÚ VỊ

Một lý do phổ biến khác cho sự chần chừ là nhiệm vụ không thú vị. Nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang trì hoãn vì chúng ta sợ một nhiệm vụ, hãy xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thực hiện nó. Tìm lợi ích tích cực sẽ cho chúng ta một lý do để ưu tiên nhiệm vụ đó trong danh sách của chúng ta.

  1. NHIỆM VỤ ÍT CÓ Ý NGHĨA

Một lý do khác khiến mọi người chần chừ là nhiệm vụ có rất ít ý nghĩa.Tại nơi làm việc, chúng ta có thể cảm thấy thiếu mục đích.

Tìm động lực bạn cần để hoàn thành nhiệm vụ. Nó có thể là bên ngoài hoặc bên trong. Động lực bên ngoài có thể hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng nó cũng tạo ra áp lực có thể gây tác dụng ngược sau đó và thực sự góp phần vào sự trì hoãn. Động lực nội tại có thể đặc biệt mạnh mẽ. Thành phần chính của động lực nội tại là tự chủ, có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc sống của chúng ta.

  1. THIẾU TẦM NHÌN

Tầm nhìn mà không hành động là một giấc mơ. Hành động không có tầm nhìn là một cơn ác mộng.

Tầm nhìn không có hành động xảy ra khi bạn đang cố gắng thay đổi hành vi hoặc thói quen nhưng thiếu ý chí để thực hiện các hành động cần thiết để tiến tới mục tiêu. Không có tầm nhìn thì tệ hơn. Trong trường hợp này, chúng ta có thể bị choáng ngợp bởi quá nhiều ưu tiên, vì vậy chúng ta chọn điều dễ nhất có sẵn.

Chúng ta cần một tầm nhìn để giúp chúng ta tập trung vào thế mạnh của riêng mình. Nếu chúng ta có tầm nhìn đó, chúng ta sẽ dễ dàng nói không với các lựa chọn không quan trọng và tập trung vào những gì quan trọng. Chúng ta cũng cần phải có ý chí để thay đổi hành vi. Nếu chúng ta có cả hai, sự chần chừ sẽ ít xuất hiện hơn.

  1. BẠN SỢ THẤT BẠI

Chần chừ cũng gắn liền với cảm xúc. các nhiệm vụ quan trọng thường khó khăn hơn, không rõ ràng và chứa đựng những cảm xúc không chắc chắn. Khi các hướng dẫn là chắc chắn và chúng tôi biết những gì mong đợi, việc bắt đầu một dự án mới sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khi mọi thứ không rõ ràng và có cảm xúc, nó làm tăng nguy cơ chần chừ.

Nếu chúng ta lần đầu tiên thực hiện một nhiệm vụ, chúng ta sẽ gặp phải những cảm xúc tiêu cực như sợ thất bại. Nhắc nhở bản thân rằng thử và thất bại còn hơn là không thử. Cố gắng nhưng không tập trung vào kết quả có thể giúp chúng ta giảm cảm xúc xung quanh nguy cơ thất bại. Kết quả không quan trọng. Điều quan trọng là hãy thử một cái gì đó mới.

Image from Pixabay
Image from Pixabay

(Lược dịch từ bài viết “These are the 5 reasons why you procrastinate” đăng trên web site FastCompany. Tựa tiếng Việt do TRIZGyrus Team đặt)

TRIZGyrus TEAM