Good morning

Strategy vs Tactics: How Strategic Thinking And Tactical Planning Belong Together | TechTello

Chiến lược so với Chiến thuật: Tại sao sự khác biệt lại quan trọng?

27/09/2021

Diagram Description automatically generated

Ma trận quyết định: Cách ưu tiên những vấn đề nào

27/09/2021

Key West, Hemingway House, Florida, Architecture

Hemingway, chiếc vali bị mất và công thức cho sự ngu ngốc

27/09/2021

Direction, Signpost, Path, Decision, Offers, Temptation

Ra quyết định phòng thủ: Điều gì tốt nhất so với Điều gì nhìn có vẻ tốt nhất

27/09/2021

Mistake, Mouse Trap, Foolish, Hurt, Trapped, Sore

Làm thế nào để không trở nên ngu ngốc

24/09/2021

Decision, Path, Signpost, Crossing, Chance, Choice

Giải phẫu một quyết định lớn

24/09/2021

Glass, Bowl, Effect, Spiral, Reflection, Mirror, House

Ngoại tác: Tại sao chúng ta không nên hành động vô tư?

21/09/2021

Chesterton's Fence ❧ Current Affairs

Chesterton’s Fence: Bài học về tư duy bậc hai

21/09/2021

arrows direction choice option solution right

Duy trì khả năng chọn lựa: Chuẩn bị cho điều không xác định

20/09/2021

Bicycle, Bike, Old, Vintage, Retro, Activity, Cycle

Tại sao chúng ta tập trung vào những điều tầm thường: Hiệu ứng “nhà kho xe đạp”

20/09/2021

Icon Description automatically generated with low confidence

Sơ lược về thuật toán và sai lệch

19/09/2021

Graphical user interface Description automatically generated

Các lỗi xác suất phổ biến cần tránh

19/09/2021

A person walking on a path in a park Description automatically generated with medium confidence

Mô hình tinh thần cho những thay đổi nghề nghiệp

17/09/2021

A person standing on a rocky shore Description automatically generated with low confidence

Khám phá hay khai thác? Cách chọn cơ hội mới

17/09/2021

Wooden Figure, Stones, Struggle For Life, Resistances

Kết quả của trường hợp tốt nhất là các ngoại lệ thống kê

16/09/2021

A dog lying on its back Description automatically generated with low confidence

Ngày tồi tệ nhất hóa ra lại đáng yêu quá đỗi!

16/09/2021

A person wearing glasses and a red shirt Description automatically generated with low confidence

12 bài học cuộc sống từ nhà toán học và triết học Gian-Carlo Rota

15/09/2021

The inside of a vehicle Description automatically generated with low confidence

Giải quyết vấn đề trước khi chúng xảy ra bằng cách phát triển “ý thức bên trong của thuyền trưởng”

15/09/2021

A picture containing silhouette Description automatically generated

Tốc độ tư duy là cố định

14/09/2021

1 2 ... 33 Next Page »