Seminar “VƯỢT QUA DO DỰ”

NỘI DUNG

Khi phải ra quyết định cho bất kỳ vấn đề gì, hầu hết chúng ta luôn đối diện với rất nhiều nỗi lo sợ vô hình để đưa ra các lý do trì hoãn, chần chừ. Điều này đã gây ra rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống của chúng ta như tự ti với bản thân, không được cấp trên tin tưởng hối tiếc khi vuột mất cơ hội tốt, thiếu sự dấn thân để thay đổi,…

Seminar "VƯỢT QUA DO DỰ” hướng đến trang bị cho người nghe nhận thức đúng đắn về:
+ Bản chất của sự do dự
+ Như thế nào là người quyết đoán?
+ Phương pháp nhìn lại bản thân khi đối diện với các vấn đề phải ra quyết định.
+ Những chướng ngại khi ra quyết định và hành động: Nhận thức và Vượt qua
+ Bản đồ cải thiện sự do dự của bản thân trong mọi hoàn cảnh.

NGƯỜI GIẢNG DẠY

ThS Vương Huỳnh Minh Triết - người có 25 năm làm việc trong lĩnh vực phương pháp tư duy.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 18h00 – 21h00 ngày 17/09/2019
Địa điểm: Saigon Innovation HUB – phòng Trần Đại Nghĩa – số 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh .