MIND Talks #5: “TRIZzen – Zen và cuộc sống”

b729e2b12e0ec850911f

NỘI DUNG

Đời sống hạnh phúc có thể được rèn luyện thông qua hoạt động thiền. Nhưng để vận dụng Thiền trong cuộc sống bộn bề lo toan hiện nay thật chẳng dễ dàng. Thiền chính là chìa khóa để chúng ta đạt đến sự tiến bộ về mặt tinh thần, dẫn đến những hiệu quả sáng ngời trong công việc và cuộc sống.

MIND Talks #5 "TRIZzen - Zen và cuộc sống” hướng đến trang bị cho người nghe nhận thức đúng đắn về:
+ Bản chất của "THIỀN"
+ Những ảnh hưởng tích cực của Thiền đối với cuộc sống cá nhân
+ Cách thức vận hành Thiền trong cuộc sống
+ Bản đồ phối hợp giữa tập luyện Thiền và Thiền gắn với cuộc sống hằng ngày.

NGƯỜI GIẢNG DẠY

ThS Vương Huỳnh Minh Triết - người có 25 năm làm việc trong lĩnh vực phương pháp tư duy.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 17h45 – 21h00 ngày 28/11/2019
Địa điểm: Saigon Innovation HUB – phòng HUB Cafe – số 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh.