TRIZGyrus – Nếp gấp sáng tạo bền vững

Tiến hóa để lại các nếp gấp trên bộ não như là những biểu hiện của năng lực trí tuệ ban đầu hình thành dựa trên cơ cấu sinh học. Nhân loại không thể trông chờ vào sự phát triển trí tuệ chỉ bằng con đường tiến hóa sinh học. Các nếp gấp sinh học không đủ để giúp con người vượt thắng những bài toán khó nhất của bà mẹ thiên nhiên.

Những bằng chứng tiến bộ hàng trăm năm qua cho thấy con người đã lựa chọn cho mình một lối đi riêng: tạo ra các tiến bộ xã hội song hành cùng các năng lực ưu thế giống loài mà tạo hóa đã ban cho. Bộ não xã hội chắp cánh cho bộ não sinh học: trưởng thành sinh học dẫn bước con người lối vào tiến bộ xã hội.

Cũng tựa như cơ thể sinh học cần dẫn dắt bởi bộ não sinh học, cơ thể xã hội – phần “nhân cách” cũng cần dẫn dắt bởi bộ não xã hội. Các năng lực trí tuệ phát triển trên nền tảng cơ cấu xã hội, tương tự như bộ não sinh học, cũng để lại các dấu vết biểu hiện của tiến hóa xã hội: các nếp gấp. Đây là những nếp gấp khác biệt trong bản chất với các nếp gấp của bộ não sinh học. Các nếp gấp của bộ não xã hội thì không nhìn thấy bằng mắt thường, nó không mang hình dạng cụ thể. Bởi nó là nếp gấp trong ý nghĩa đối lập với khái niệm nếp gấp sinh học mang tính vật chất, cấu trúc.

Cơ thể xã hội, bộ não xã hội, nếp gấp của bộ não xã hội … tất cả chúng là hình ảnh hóa, tượng trưng cho đời sống xã hội nhân loại đang trải qua. Ta cần những dẫn dắt của bộ não xã hội có đủ các nếp gấp để có thể thành công, có thể tiến bộ. Ta nuôi dưỡng và phát triển các nếp gấp của bộ não xã hội bằng cách “học” (trong nghĩa rộng nhất của từ này). Tuy nhiên, không phải cái học chung chung. Trong bản chất logic của so sánh vừa nêu, ta phải hướng đến những cái “học”nào đóng góp vào tiến trình tạo nếp gấp cho sự trưởng thành của bộ não xã hội. Nói cách khác, đó là những cái học, cái hành, các kết quả của nó … phải bám rễ, phải nẩy mầm, phải đơm hoa, kết trái … như một điều kiện tối ưu để có thể phát triển tự lập. Chỉ khi kiến tạo được các nếp gấp như thế, cái học mới thực sự đúng đắn, chân thật, sâu sắc đáng theo đuổi.

Dự án TRIZGyrus đã được hình thành trên một quan điểm kiến giải như vậy về bản chất tiến bộ của việc học. Trên 20 năm làm việc và giảng dạy trong lĩnh vực sáng tạo và đổi mới, các tác giả của TRIZGyrus không ngừng hoài bão và hiện thực về Những công cụ chiến lược trong phát triển và rèn luyện tư duy sáng tạo cá nhân hướng đến năng lực sáng tạo bền vững: TRIZGyrus (Nếp Gấp TRIZ) – Nếp gấp sáng tạo bền vững. Chúng tôi muốn chia sẻ rằng, “Ta cần một nhân cách sáng tạo để phát triển một hạnh phúc thật người.”

Hãy cùng chúng tôi chấp thêm đôi cánh sáng tạo!