fbpx

31-07-2019

Bền chí là gì, và tại sao nó quan trọng?

Để chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều hiểu một định nghĩa cơ bản về bền chí, được phát triển bởi Angela Duckworth, nhà tâm lý học và nhà nghiên cứu đã đặt ra: Bền chí là niềm đam mê và sự kiên trì cho các mục tiêu dài hạn và có ý nghĩa. 

Đó là khả năng kiên trì trong một điều gì đó bạn cảm thấy đam mê và kiên trì khi bạn gặp phải trở ngại. Loại đam mê này không phải là về cảm xúc mãnh liệt hoặc sự mê đắm. Đó là về định hướng và cam kết. Khi bạn có loại đam mê này, bạn có thể cam kết thực hiện một nhiệm vụ khó khăn hoặc nhàm chán. Để kiên trì có nghĩa là gắn bó với nó; để tiếp tục làm việc chăm chỉ ngay cả khi gặp khó khăn hoặc thất bại.  

Bạn có thể làm gì để giúp tăng cường sự bền chí? 

Nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng trở nên mạnh mẽ để gắn bó với những thứ quan trọng đối với bạn và phục hồi từ thất bại là một thành phần thiết yếu của sự thành công độc lập và vượt xa những gì tài năng và trí thông minh đóng góp (Duckworth 2016).  

Tại sao sự bền chí lại quan trọng?

Tôi sẽ nói lại lần nữa vì nó đáng để nhắc lại, và đi ngược lại những gì chúng ta được dạy ở trường và trong xã hội của chúng ta. Sự bền chí rất quan trọng vì nó là động lực của thành tích và thành công, độc lập và vượt xa những gì tài năng và trí thông minh đóng góp. Tự nhiên thông minh và tài năng là tuyệt vời, nhưng để thực sự làm tốt và phát triển, chúng ta cần khả năng kiên trì. Không có bền chí, tài năng có thể không có gì hơn tiềm năng chưa được đáp ứng. Chỉ bằng nỗ lực, tài năng trở thành một kỹ năng dẫn đến thành công (Duckworth 2016).  

Nguồn: newharbinger

TRIZGyrus TEAM