fbpx

01-01-2021

Bị chi phối bởi cái THÍCH hay KHÔNG THÍCH không phải là tác phong của người chuyên nghiệp

Khéo léo là tính cách đặc trưng của việc “đu dây” hợp lý với bài toán, mà ở đó, do quan sát kỹ lưỡng, người ta biết lựa chọn những chuyện đáng đối đầu để thu lợi và bỏ qua chuyện không đáng đối đầu để tránh rủi ro vô nghĩa.

Điểm neo cốt yếu để lựa chọn đối đầu đó là: việc đó có giúp tăng trưởng NIỀM TIN hay không, bởi lẽ…

s12

Quả thật, sự tủn mủn trong cách nhìn nhận sự việc dễ khiến ta hành động theo hướng sở thích cá nhân hơn là theo lối mà một tư duy đúng đắn yêu cầu

s13

Cứ như thế, con người yêu thích sự vẽ vời hơn là hiện thực vốn dĩ, nếu chân thật nhìn nhận lại, những suy tính – mưu lự – kiến thức mà ta đang sở hữu phần nhiều nhờ suy diễn từ vài điểm neo ban đầu mà nên

s14

Đến đây, ngoài những chiếc máy laptop, cái smartphone, tủ quần áo,… mà bạn đang cố gắng sắp xếp, đặt để hàng ngày. Thứ quan trọng nhất với cả cuộc đời mà mỗi người phải thanh lọc lại chính là…

s15

TRIZGyrus TEAM