Chiếc bút từ vũ trụ song song

Source: YankoDesign

Thổi để bật đèn

Nhà thiết kế: Julien Bergignat Source: YankoDesign

Bó khoai tây bằng khoai tây

Nhà thiết kế: Simone Caronni, Pietro Gaeli & Paolo Stefano Gentile Source: YankoDesign

Khi bệnh viện trở nên ít đáng sợ hơn

Nhà thiết kế: Yun Ye Lee, Ji Hoon Park & Cha Il Lim Source: YankoDesign

Ô dù cho ô dù

Nhà thiết kế: Pakzu Design Studio Source: YankoDesign

Dụng cụ massage siêu gọn

Nhà thiết kế: Jeongho Ko Source: YankoDesign

Thiết bị biến nước biến thành nước ngọt

Nhà thiết kế: Marco Antonio Barba Sánchez Source: YankoDesign

Continuous Loop Bicycle

Nhà thiết kế: Steve Jenkins Source: YankoDesign

LEX sẽ mang ghế đến cho bạn ngay lập tức và ở bất kì đâu!

Nhà thiết kế: Astride Bionix Source: YankoDesign

Vòi sen cho mọi người

Due to the nature of showers, they are not the most inclusive of products. As we…