Khi củ sạc bạn muốn và bạn cần là một

Nhà thiết kế: THINGS Studio Source: YankoDesign

Một chiếc đồng hồ làm hoàn toàn từ sapphire

Designer: Bell & Ross Source: YankoDesign

Chiếc bút từ vũ trụ song song

Source: YankoDesign

LEX sẽ mang ghế đến cho bạn ngay lập tức và ở bất kì đâu!

Nhà thiết kế: Astride Bionix Source: YankoDesign

Ghế hai mảnh

Nhà thiết kế: Pan Biwei Source: YankoDesign

Cú ở cạnh bạn

Thật hiếm khi đa công cụ được mô tả là dễ thương, vì vậy Owl Bits…

Gillette’s Heated Razor thực sự là thứ mọi đàn ông đều cần

Source: YankoDesign