Giá sách cải tiến

Một chiếc giá sách di động chỉ có thể sử dụng ở một mặt. Giờ đây, với cải tiến đơn giản, hai mặt của giá sách đều có thể đem đến ích lợi.

Nguồn: YankoDesign