LEX sẽ mang ghế đến cho bạn ngay lập tức và ở bất kì đâu!

Nhà thiết kế: Astride Bionix

lex_bonic_chair_layout

lex_bonic_chair_02

lex_bonic_chair_01

lex_bonic_chair_03

lex_bonic_chair_04

lex_bonic_chair_05

lex_bonic_chair_07

Source: YankoDesign