Một chiếc balo đa dụng

Một chiếc ba lô với cấu trúc là những chiếc túi rời ghép lại cho phép có thể thay đổi vẻ ngoài để phù hợp với tính chất từng công việc.