Muỗng treo mép ly

Nếu bạn đã từng khuấy đường trong ly cà phê hoặc ly trà và sau đó tự hỏi nên đặt muỗng ở đâu, đừng bận tâm! Những chiếc thìa có thể nằm ngay bên trong tách cà phê của bạn, tình cờ treo trên vành hoặc thậm chí có thể nằm trên bàn mà không sợ chạm bàn. Chỉ cần suy nghĩ thông minh lỗi thời! Chiếc thìa có một bộ 5 cái và có thể dễ dàng treo ra khỏi vành của đồ sành sứ.

Nhà thiết kế: Xstore

Nguồn: YankoDesign