Sợi cáp sở hữu mọi tính năng bạn cần

Nhà thiết kế: Alisa Miroshnyk

usb93_unbreakable_cable_layout

usb93_unbreakable_cable_03

usb93_unbreakable_cable_04

usb93_unbreakable_cable_01

Source: YankoDesign