fbpx

26-05-2020

Cải thiện năng lực giao tiếp

NHỮNG THÁCH THỨC CỦA TRUYỀN THÔNG

Trở thành một người có khả năng giao tiếp tốt có nghĩa là đặt khán giả của chúng ta vào trung tâm.

Một trong những thách thức đó là thế giới kỹ thuật số đã tăng thêm độ phức tạp cho truyền thông. Mỗi từ, mỗi sắc thái đều có khả năng bị diễn giải sai.

Một thách thức giao tiếp khác là nói chuyện với những người có sự cách biệt về tuổi tác. Chúng ta cần phải chú ý đến những cách khác nhau mà những người thuộc các thế hệ khác nhau tiếp nhận, xử lý và chia sẻ thông tin.

TÌM KIẾM PHONG CÁCH GIAO TIẾP CỦA CÁ NHÂN CHÚNG TA

Việc đầu tiên chúng ta có thể thực hiện để trở thành một người giao tiếp tốt là phải xác thực. Bỏ qua các biệt ngữ và đi vào trọng tâm của vấn đề. Đơn giản hóa thông điệp của chúng ta để tiếp cận nhiều đối tượng. Một trong những cách tốt nhất để trau dồi phong cách giao tiếp là gia tăng mức độ, thời lượng giao tiếp.

Sử dụng cách thức kể chuyện như một công cụ để tạo phong cách giao tiếp của chúng ta. Khi mọi người nghe kể chuyện, họ lắng nghe chăm chú hơn.

Chúng ta càng rõ ràng, dù là trong giao tiếp không chính thức hay chính thức, mọi người càng có cơ hội hiểu chúng ta hơn.

Image from Pixabay
Image from Pixabay

Nguồn: FastCompany

TRIZGyrus TEAM