fbpx

Chúng ta cần ít nhất 3 lựa chọn

15/03/2020

Một người giỏi xử lý tình huống là người biết linh hoạt đưa ra nhiều phương án để lựa chọn. Đa dạng các lựa chọn giúp họ cân nhắc và quyết định một cách toàn diện hơn. Tuy nhiên, sự nghèo nàn trong các cách tiếp cận đã làm giảm đi tính sáng tạo, nỗ lực tư duy để hướng đến cách giải quyết tối ưu. Vì vậy, chúng ta nên có ít nhất ba lựa chọn.

Nếu chỉ có một sự lựa chọn, chúng ta cảm thấy như bị ép buộc, khó chịu vì buộc phải làm việc này mà không có sự lựa chọn khác. Điều này gây sức ép tâm lý của chủ thể tiếp nhận công việc và họ buộc phải làm vì mệnh lệnh mà không cảm thấy hào hứng. Cảm giác như bị dồn vào một góc làm họ tù túng trong cách làm và hiệu quả hạn chế.

Nếu có hai sự lựa chọn, chúng ta sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chỉ được chọn cái này hoặc cái kia mà không biết phải xoay xở ra sao một lần nữa. Đôi khi việc phải lựa chọn một trong hai đã đẩy người ra quyết định “chọn đại” mà thiếu đi sự cân nhắc thích đáng.

Vì vậy chúng ta thường cần ít nhất 3 lựa chọn để tránh cảm giác bị mắc kẹt và phải có ít nhất ba lựa chọn hấp dẫn để cảm thấy cần có một vài lựa chọn thật sự.

Hãy nhớ rằng hai lựa chọn mà chúng ta luôn có là:

  1. Dựa vào tình huống
  2. Thoát ra trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn

Hai lựa chọn đầu tiên có thể không lý tưởng, cũng không phải là những gì chúng ta muốn thừa nhận với bản thân mình nhưng chúng là những khả năng mang tính chiến lược rõ ràng.

Lựa chọn thứ ba – là lựa chọn mong muốn nhất trong nhiều tình huốngtìm một giải pháp để làm tình hình tốt hơn bằng cách này hay cách khác.

Đôi khi chúng ta không có lựa chọn về những điều phải làm – nhưng chúng ta luôn có lựa chọn về cách thức thực hiện nó. Hãy chắc chắc rằng mình có nhiều hơn ba lựa chọn

Lược trích “Làm Việc Với Người Khó Tính”

TRIZGyrus TEAM