fbpx

03-01-2021

Cứ Ngỡ Thật Sự Hiểu Biết Về Mình…Nên Chúng Ta Thường Thất Bại

Mọi người không nhận ra được lý do họ thất bại. Hầu hết nguyên nhân được quy kết cho bên ngoài, do khách quan, do hoàn cảnh thay vì tìm một nguyên nhân liên quan đến bản thân để chủ động điều chỉnh.  

Cuộc sống chúng ta hoàn toàn bị ý chí chi phối. Một kết luận không dễ dàng với hầu hết mọi người. Thất bại hay thất bại ý chí nói chung thường bị tô vẽ và cường điệu bởi cảm xúc. Yếu tính cá nhân hay cái tôi không phân biệt người tự tin hay tự ti, không giới hạn công việc hay đời sống. 

H 2

Ý chí được sắp xếp và có chủ đích mới xây dựng được năng lực chống chọi với những mục tiêu cuộc đời. Khoa học với bản chất là ngờ vực, liên tục đặt và trả lời câu hỏi để chọn lựa, phân biệt những thứ không phải là ý chí để xây dựng phẩm chất tâm trí, trong đó sự tự chủ với phẩm tính tính dẫn dắt – tính liên tục – khả năng thúc đẩy. 

H 3

Thức dậy đúng giờ 1 một ngày khác 1 năm dài đều đặn thức dậy đúng giờ. Sự tự chủ ít khi được phát khởi ở những việc nhỏ, đơn giản. Chúng ta thậm chí không nảy lên ý định tự chủ cho những việc này. Do đó, lời giải thích “cần nghỉ ngơi” sau khi “có vẻ làm việc” lại trông rất có lý. Khi xây dựng được nề nếp thì khác, nó khách quan và tỉ mỉ hơn trước những lời giải thích.  

H 4

Nguyên nhân thất bại ẩn bên dưới các sự kiện, lập luận, logic bình thường. Cần thấy rõ thay vì chỉ thấy trên bề mặt các nguyên nhân thất bại. Chỉ khi giảm bớt lập luận, chú trọng quan sát, quan sát đúng đắn ta mới tìm được nguyên nhân thất bại chân thật. 

H 5

TRIZGyrus TEAM