fbpx

12-01-2021

Đã bao giờ chúng ta tự hỏi rằng TỰ CHỦ nghĩa là gì?

Cũng như khả năng đọc nhanh, viết nhanh, đi nhanh,… năng lực xuất chúng cũng phải qua rèn luyện mà thành

Nỗ lực là một loại trí tuệ không tách rời với khả năng sắp xếp và phối hợp. Cho nên, đừng chỉ ráng gồng mình một cách vô thức, nếu có đổ mồ hôi thì cũng phải đổ mồ hôi trong trạng thái thật tỉnh thức

S53

Hãy nhớ, khi bạn thuần thục một việc gì đó thì bạn sẽ có khả năng làm việc đó mà không cần phải bận tâm nhiều (như đánh răng chẳng hạn). Khi ấy, bạn sẽ có cơ hội làm thêm nhiều tác vụ khác cùng một lúc

S54

Hãy nhớ, lối rèn luyện tư duy thông minh nhất là rèn luyện mà không mệt mỏi, rèn luyện một cách tự nhiên nhưng không xao nhãng

S55

Cho nên, ai đó bảo rằng tôi rất tự chủ nhưng tư duy chưa thuần thục thì đừng tin họ. Bởi lẽ, chẳng có đồng tiền nào chỉ có 1 mặt cả

S56

TRIZGyrus TEAM