Đọc sách và sức khỏe.

Ít khi ta chịu tin rằng, nếp đọc sách có thể cải thiện sức khỏe đáng kể.

“The Journals of Gerontology: Series B” hồi tháng 03/2008 có một nghiên cứu: “Reading daily predicts reduced mortality among men from a cohort of community-dwelling 70-year-olds“, về nếp đọc ở những cụ ông 70 tuổi có liên quan đến sự giảm thiểu các nguy cơ tử vong. Nghiên cứu gợi ý giải thích rằng, lợi điểm chính của đọc sách trong trường hợp này có thể nằm ở chỗ, nếu biết triển khai thuần túy các hoạt động tinh thần vẫn tạo ảnh hưởng tích cực lên sức khỏe thể chất.

Mới đây, “Social Science & Medicine” tháng 09/2016, với bài báo nghiên cứu “A chapter a day: Association of book reading with longevity“, được thực hiện bởi “Yale University School of Public Health, Laboratory of Epidemiology and Public Health”, một lần nữa, khẳng định mối liên hệ giữa nếp đọc sách với tuổi thọ trong tương quan có lợi.

Thật ra, nếu tìm hiểu lịch sử phát triển của lĩnh vực khí công, ta có thể biết điều này sớm hơn. Bên cạnh khí công của y gia– dùng liệu thương, khí công võ gia– dùng chiến đấu, khí công đạo gia– dùng phát huy các mãnh lực tinh thần, còn có khí công của nho gia– chuyên chú việc nuôi dưỡng tâm trí, đức hạnh để có được sự khang kiện về thân thể. Điều này có nghĩa, cái học, cái đọc của người xưa, đã được phát triển đến mức xây dựng được mối liên hệ thân-tâm, mà cho đến nay, chúng ta còn chưa thể tường tận.

Trong các buổi nói chuyện về phương pháp đọc sách, đôi lần điều này được trình bày, nhưng có vẻ khán giả không chịu tin. Chỉ đành biết ngậm ngùi “Thật là đáng tiếc!”.