MIND Talks #9: KHÁC BIỆT diệt BẤT ĐỒNG

web cover khac biet diet bat dong

NỘI DUNG

🌿 SÁNG TẠO TẬP THỂ LÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HÀI HÒA ĐỂ CÁC TÂM TRÍ KHÁC BIỆT CHỊU KẾT HỢP VỚI NHAU 🌿

Cùng MINDTalk & TRIZGyrus TEAM tìm hiểu công cụ sáng tạo nhóm để LỚN HƠN CHÍNH MÌNH trong từng hoạt động:

  • 🔑 Phương pháp tích cực hóa tư duy Prototype giúp tăng năng suất làm việc, tăng số lượng ý tưởng khi họp nhóm, phòng ban
  • 🔑 Ứng dụng tâm trí trong điều phối cảm xúc, giảm xung đột nội bộ giữa các cá nhân khác biệt
  • 🔑 Chiến lược tư duy giảm căng thẳng & tận dụng năng lực trong nhóm.
  • 🔑 Gợi mở con đường tâm thức phối hợp bên trong chính mình, tự phát triển năng lực cá nhân không giới hạn
  • 🔑 Nguyên lý Cộng sinh - Cộng tồn hiệu quả, nhìn từ trí tuệ cổ xưa

🌳 Cốt lõi của “Sáng tạo tập thể” là điều phối, dung hòa các điểm khác biệt, không để chúng xung đột nhau. Đối trị trực tiếp với hiện trạng kém ý tưởng, dựa dẫm, không phát hiện cơ hội tiềm năng, xử lý vấn đề rập khuôn, nghèo nàn, không linh hoạt,...

☘️ Sự vật hiện tượng & cá nhân không tồn tại độc lập, chúng tương tác, phụ thuộc lẫn nhau. Một tập đoàn, đội nhóm, cơ thể được tổ chức như một hệ thống (phòng, ban, nhân sự,...), nếu không có tính liên kết, tương giao, cộng tồn qua lại giữa các bộ phận thì hệ thống không có ý nghĩa mà chỉ là các tiểu tiết rời rạc.

🍄 Hai tâm trí nhìn nhận một sự kiện thường diễn giải theo hai quan điểm khác nhau. Tổ chức phải chấp nhận nhiều tính cách riêng, 9 người 10 ý,... để đạt hiệu quả làm việc vượt trội.

🗻 Cơ chế sáng tạo giúp dung hoà khác biệt giúp mỗi cá nhân trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Sáng tạo là bất tận. Sáng tạo không chỉ dành riêng cho những sáng chế về vật chất. Bằng việc thay đổi góc nhìn, chúng ta sẽ sáng tạo ra nhiều lựa chọn để giải quyết vấn đề trong tổ chức. Bằng việc thân tâm hài hoà, nuôi dưỡng một tâm trí thấu suốt chúng ta sẽ biết đâu là điều đúng đắn cần gìn giữ.

🎉Sáng tạo cũng cần có phương pháp & công cụ mạnh để giúp các “tâm trí khác biệt” biết ứng xử hòa hợp, tăng hiệu suất phát & thực thi ý tưởng. Hiểu, nhận ra điều này là bước đầu tiên trên con đường lãnh đạo bản thân & đội nhóm

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 17h45 – 21h00 ngày 29/09/2020
Địa điểm: Saigon Innovation HUB – phòng HUB Cafe – số 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Điền thông tin theo mẫu tại đường dẫn:  https://forms.gle/uKPERkU695NW1Mtc8