fbpx

14-01-2021

Khi nào chúng ta mới chịu TIN, cũng như chịu BẮT ĐẦU làm quen với “trí thông minh thực thụ”

Đến niềm tin cơ bản rằng chúng ta có thể đạt được những thành tựu to lớn và tin rằng có Phương pháp giúp chúng ta đạt được việc đó ngay trong hiện tại mà còn không thể xây dựng được… thì thật là bất hạnh cho cuộc đời này. Bởi khi đó, chẳng ai còn tin rằng mình có thể sống một đời Hạnh phúc

Thôi chơi trò xổ số may rủi đi, chẳng có ai không làm phong phú nhận thức của chính mình mà lại có trực giác đúng đắn cả. Tất cả đều do sự rèn luyện hàng ngày mà có

S31

Cũng như một kẻ từ chối học phép cộng nhưng lại đòi hỏi bản thân phải hiểu rõ ràng những thuật toán cao cấp hơn của bậc chuyên gia. Việc từ bỏ sự rèn luyện tư duy căn bản và nền tảng ở những ngày đầu cũng giống như dấu chấm hết cho con đường nhận thức

S32

Thực tế thì rất ít khi chúng ta ra được một quyết định hoàn toàn dựa trên lý trí, tình cảm THÍCH hay KHÔNG THÍCH đã xuất hiện trước đó rồi. Trừ khi chúng ta có một lối tư duy thâm sâu vững chắc đến cấp độ nhận ra trạng thái tâm thức trước khi cảm xúc xuất hiện. Điều này là hoàn toàn khả thi, ai cũng có thể đạt được với đầy đủ sự kiên tâm

S33

Do đó, không tin rằng “mình đang suy nghĩ chủ quan, đầy phiến diện” là một thói quen xấu cần phải từ bỏ trước khi bắt đầu luyện tập bất kỳ một lối tư duy tiến bộ nào

S34

TRIZGyrus TEAM