fbpx

Ký ức: rào cản của tiếp nhận tri thức

11/05/2020

memory

Ký ức là hoạt động tâm lý phản ánh kiến thức, kinh nghiệm, thói quen, cách nhìn nhận, kỹ năng, phong cách mà mỗi người thu được trong suốt cuộc đời. Chất liệu của ký ức là toàn bộ trải nghiệm của cuộc sống.

Tuy nhiên, sự “nhớ” và “quên” của ký ức đã làm rối rắm tâm trí bởi các quy luật sau:

A. Các quy luật của sự nhớ

1. Có suy nghĩ có hiểu biết mới có thể nhớ

2. phải dành thời gian cho cái cần nhớ

3. mức độ cảm xúc tỉ lệ với khả năng nhớ

4. để nhớ tốt cần sử dụng sự liên tưởng

5. trí nhớ có giới hạn

B. Các quy luật của sự quên

1. Quên những gì không hợp với nhu cầu, hứng thú cá nhân, ít liên quan đến cuộc sống ảnh

2. Quên những gì ít gặp gỡ, ít lặp lại

3. Quên khi bị kích thích quá mạnh, mới lạ

4. Quên khi thiếu tập trung, thiếu hiểu biết thấu đáo

5. Khối lượng tài liệu càng nhiều càng làm dễ quên

6. Quá trình quên diễn ra đầu nhanh lúc sau chậm lại tiến đến một mức độ nhất định sẽ không quên nữa.

7. Hiểu cùng với các hoạt động ôn luyện sẽ chống lại sự quên hiệu quả.

Khi tiếp thu kiến thức, người ta thường hay quên xử lý thông tin mà quá lệ thuộc vào ký ức, đây là tai hại lớn. Những ràng buộc của những cái đã biết sẽ gây cản trở việc tiếp nhận một góc nhìn hay quan điểm mới. Người nào ít dựa vào ký ức sẽ tự do hơn trong tri thức, đồng thời cũng dễ dàng hoà nhập với những điều kiện mới để thích nghi tốt hơn.

Quá trình nắm bắt tri thức, hiểu biết trí tuệ bao gồm: chủ thể nhận thức, đối tượng nhận thức, cung cách nhận thức. Do vậy, việc lĩnh hội tri thức thông qua gìn giữ “sức-hiểu-biết”chính là cách để bạn nắm bắt kiến thức mà không phải gắng sức nhớ hay khó chịu vì mình đã quên.

Bạn cần quan tâm đến sức hiểu của một vấn đề hơn là sức nhớ vấn đề đó. Chính nhờ “hiểu” mà bạn sẽ nắm bắt được những giá trị và cách vận hành tri thức một cách hữu ích cho cá nhân.

TRIZGyrus TEAM