Mối quan hệ giữa Thiền và chiều dài nhiễm sắc thể

Tạp chí Mindfulness vào hạ tuần tháng 2/2016 có nghiên cứu về tác động của thiền Soto (Soto Zen) lên sức khỏe tuổi tác thông qua điều chỉnh độ dài ở phần tận cùng các nhiễm sắc thể – Telomere.

Telomere ảnh hưởng lên sự bền vững của nhiễm sắc thể được tiên đoán vào đầu những năm 1970 bởi nhà khoa học Nga Alexei Olovnikov. Đến 1977, Elizabeth Blackburn và Joseph Gall xác định được cấu trúc của nó. Và giải Nobel Y Sinh 2009 là công trình của Blackburn, Carol Greider, and Jack Szostak hoàn tất hiểu biết về cơ chế, vai trò bảo vệ nhiễm sắc thể của các Telomere liên hợp với các enzyme Telomerase.

Sự ngắn đi nhanh chóng và bất thường của các Telomere làm phát sinh nhiều bệnh thoái hóa do tuổi tác. Có nghĩa, người ta trở nên già nua ngay khi còn trẻ do chiều dài các Telomere không được duy trì đúng mực.

Cho nên, nghiên cứu “Zen meditation, Length of Telomeres, and the Role of Experiential Avoidance and Compassion” là những bước đầu xác lập cơ sở vật chất của giá trị huấn luyện nội tâm thông qua hoạt động Zen.