fbpx

02-01-2021

Nếu TƯ DUY không đủ mạnh mẽ để điều chỉnh TÁC PHONG, hãy làm ngược lại, rèn luyện chính TÁC PHONG CHUYÊN NGHIỆP để uốn nắn đầu óc

Cái phẩm tính câu móc với thực tại một cách thiếu kiểm soát của ý chí cũng như của sự hiểu biết sâu sắc khiến chúng ta hay cho rằng “cái này thuộc về tôi” hay “cái này là của tôi”. Và khi cái ấy bị sỉ nhục, bị xúc phạm, bị khen chê bởi 1 cá thể khác sẽ khiến chúng ta cảm thấy như chính mình bị xúc phạm… Cứ thế, mâu thuẫn trong mối tương giao xã hội phát sinh không ngừng

Trên thực tế, người khôn ngoan và các chuyên gia ít khi nào để bản thân phải rơi vào 1 trạng thái bị thúc ép và đòi hỏi sự nỗ lực dẫn đến mệt mỏi. Bởi họ biết sắp xếp mọi thứ sao cho bất kỳ thời điểm nào trong ngày cũng là một sự nỗ lực vừa sức. Cho nên, sức bền trong công việc của chuyên gia cao hơn người thường là vậy

S17

Cũng vậy, nhờ sức bền trong tác phong, hành vi mà sức bền của tư duy bị ảnh hưởng, uốn nắn theo. Đó cũng là vấn đề của đời sống hiện đại, theo đuổi 1 việc gì đó trong thời gian dài và làm việc đó 1 cách vừa sức từng ngày, từng ngày một mà phát triển. Người hiện đại chúng ta “không chịu nổi” tác phong này, thật đáng tiếc…

S18

Cho nên, tập theo đuổi mục tiêu và siết bản thân tuân theo sự theo đuổi ấy 1 cách thông minh (vừa sức, vừa sức, đừng thúc ép) cũng là phương cách luyện tư duy vững chãi

S19

Trong quá trình luyện tập ấy, đừng cố gắng tìm kiếm lý do biện minh cho sự xao lãng hay thất bại mà phải tự hỏi “ta đã làm những gì khiến thất bại xảy ra” rồi kiên tâm với tác phong mới, xóa bỏ các lỗi cũ từng ngày, từng ngày một

S20

TRIZGyrus TEAM