fbpx

05-01-2021

Sự thừa nhận

Phật giáo không chia sẻ niềm tin của phương Tây rằng vũ trụ là chính xác hay công bằng. Phật giáo cũng không khẳng định rằng vũ trụ là không công bằng hay sự việc xảy ra một cách ngẫu nhiên

Mọi thứ xảy ra đều là kết quả của một mạng lưới vô cùng phức tạp các nguyên nhân và hoàn cảnh liên quan, mà không có một luật lệ chính xác vô tư hay một quan tòa vô tư nào điều khiển một cách công bằng những điều ấy

Nếu chúng ta tin rằng vũ trụ phải công bằng và do vậy, chúng ta kỳ vọng, khao khát hay đòi hỏi sự thừa nhận hay các dấu hiệu của sự hài lòng chúng ta chỉ tạo nên sự khổ đau

Mong muốn được thừa nhận thường che giấu một mong muốn được chấp thuận và tán thành, mong muốn này lại che giấu cảm giác tự ti dựa trên niềm tin vô thức rằng chúng ta vốn đã có tội

Hơn nữa, có được sự thừa nhận với hy vọng rằng nó sẽ tạo nên giá trị bản thân nghĩa là xây dựng giá trị về bản thân như những cá nhân tồn tại độc lập

Sự thừa nhận, dù bởi người khác hay chính chúng ta, có thể làm cho chúng ta tạm thời cảm thấy tốt hơn. Nhưng cảm giác hạnh phúc này sẽ nhanh chóng biến mất trừ phi đi kèm với hiểu biết về thực tại

P03

Rốt ráo, chúng ta cần nhận ra rằng mặc dù chúng ta tồn tại như những cá nhân nhưng không có cái “tôi” vững chắc nào bên trong vốn đã khiếm khuyết hoặc cần phải được thừa nhận hay phải làm hài lòng người khác để cảm thấy có giá trị hoặc thực sự tồn tại

Sự thừa nhận là cần thiết khi chúng ta vẫn bị giới hạn trong những đường biên của các tư tưởng và niềm tin văn hóa cụ thể. Không có sự thừa nhận đó, thoát khỏi những đường biên đó có thể là quá khó khăn đối với hầu hết mọi người

Lược trích “Thầy Minh Triết trò trí huệ”

TRIZGyrus TEAM