fbpx

22-12-2020

THAY ĐỔI TÍNH CÁCH LÀ MỘT CHỨC NĂNG CỦA TRẢI NGHIỆM SỐNG

Mỗi tính cách của con người đều chịu ảnh hưởng bởi 2 yếu tố: di truyền và trải nghiệm, vậy bền bỉ có sẵn trong gen của chúng ta hay không? Thứ nhất: tính bền bỉ, tài năng và tất cả những nét tính cách khác liên quan đến thành công trong cuộc sống chịu ảnh hưởng của di truyền và trải nghiệm. Thứ hai: không chỉ có một loại gen duy nhất tạo nên tính cách bền bỉ hoặc các đặc điểm tâm lý khác ở con người.

Tác giả Angela Lee Duckworth đề xuất thêm cái thứ ba: số liệu ước tính về yếu tố di truyền giải thích tại sao có những người khác so với mức trung bình nhưng lại không cho biết mức trung bình là như thế nào. Một biểu đồ nghiên cứu cho thấy điểm số của thang đo tính bền bỉ thay đổi theo độ tuổi – hiệu ứng Flynn nghịch chiều về tính bền bỉ. Những người lớn tuổi có sự bền bỉ cao hơn vì họ lớn lên trong điều kiện văn hóa khác, có thể ở thời kỳ ấy, các giá trị và chuẩn mực coi trọng đam mê và kiên trì hơn gần đây.

d7

Điều này chứng minh người ra TRƯỞNG THÀNH như thế nào qua thời gian. Càng lớn tuổi, chúng ta càng có đam mê lâu dài và kiên trì hơn. Thay đổi tính cách là một chức năng của trải nghiệm sống – chúng ta thay đổi vì chúng ta biết thêm một điều gì đó mà trước đó chưa từng biết, nhờ đó mà chúng ta trưởng thành.

d8

“khi làm đi làm lại việc gì đó nhiều lần, điều chưa bao giờ là tự nhiên sẽ trở thành điều tự nhiên” và cuối cùng, khả năng làm việc chăm chỉ, cần cù “không đến sau một đêm”. Chúng ta thay đổi khi chúng ta CẦN. Nhu cầu chính là điều kiện để thích nghi.

d9

Nguyên tắc trưởng thành là: qua thời gian, chúng ta biết bài học cuộc sống là điều chúng ta không quên và thích nghi để phù hợp với đòi hỏi ngày càng cao của hoàn cảnh. Rõ ràng, cách suy nghĩ và hành động mới đã trở thành thói quen. Rồi đến một ngày chúng ta không thể nhớ nổi sự non nớt của chính mình. Chúng ta đã thích nghi, sự thích nghi trở nên bền lâu, cuối cùng, nó trở thành đặc điểm nhận dạng của chính chúng ta – quan điểm của chúng ta về các tuýp người – cũng đã thay đổi.

d10

TRIZGyrus TEAM