Tiếp cận cơ bản đối với TRIZGyrus

Có 2 cách tiếp cận triển khai TRIZGyrus

Tiếp cận kỹ thuật:

Nắm bắt TRIZGyrus theo dẫn dắt logic học thuật của hệ thống TRIZGyrus. Có nghĩa, bạn cần phát triển  các nếp nghĩ sáng tạo một cách có hệ thống bằng cách tuân thủ về mặt học thuật các chương trình phát triển năng lực tư duy sáng tạo. Các nếp gấp tạo ra ở đây gọi là các nếp gấp TRIZ.

Cách tiếp cận kỹ thuật nhắm đến 2 mục tiêu:

  1. Dẫn hướng người sử dụng TRIZGyrus đến tối ưu hóa trong suy nghĩ, hành động với nghĩa thu nhận kết quả trong chiều hướng tăng ích lợi, giảm tổn thất.
  2. Đảm bảo tính ổn định trong hoạt động tư duy: suy nghĩ mạch lạc, chân xác, tiến bộ, nhân văn …

Tiếp cận tự nhiên:

Nắm bắt tinh thần TRIZGyrus để triển khai các nếp gấp từ các hiểu biết sàng lọc mang tính khái quát. Các nếp gấp trong trường hợp này là những nét nghĩ sáng tạo, cá tính của riêng mỗi cá nhân có vai trò dẫn dắt đời sống trải nghiệm bản thân. Giúp mỗi người tránh những trải nghiệm tùy tiện, nhàm chán, vô lối trong cuộc sống. Các nếp gấp tạo ra ở đây gọi là các nếp gấp sáng tạo tự do. Chúng đem lại sự phong phú, thú vị cũng như định hướng tư duy trong đời sống tinh thần.

Chọn cách tiếp cận tự nhiên để xây dựng các nếp gấp, cần chú ý các nguyên tắc dưới đây. Ngược lại, bạn sẽ thất bại chung cuộc khi theo đuổi bất kỳ nếp gấp nào.

  1. Học cách thay đổi.
  2. Tìm những lý do khiến bạn đi ngược với thay đổi cần học.
  3. Học cách khiêm tốn
  4. Thay đổi tư duy