fbpx

Tư vấn

TrizGyrus Team cung cấp các dịch vụ tư vấn cho cá nhân, tổ chức cần lời giải tối ưu. Bằng các phương pháp khoa học, tính ứng dụng cao, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng các bạn vượt qua các bài toán trong công việc và cuộc sống. Bao gồm:

  1. Phát triển bản thân
  2. Giải pháp cho các xung đột nội tại
  3. Xây dựng, góp ý quy trình hoạt động cho tổ chức
  4. Thiết kế chương trình huấn luyện, đào tạo cho đội ngũ nhân viên
  5. Cung cấp lời khuyên từ chuyên gia nhiều kinh nghiệm